fbpx
E Fundit

Tag Archives: acide

7. Elektrolitët – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Elektrolitët Elektrolitë quajmë substancat të cilat në gjendje të shkrirë ose tretësirë ujore kanë aftësinë të përcjellin rrymën elektrike. Elektrolitët ndahen në: të fortë dhe të dobët. • Elektrolitët e fortë e përcjellin mirë rrymën elektrike. • Elektrolitet e dobët e përcjellin keq rrymën elektrike. Substanact që nuk e përcjellin mirë rrymën elektrike quhen joelektrolitë. Aftësia e substancave për të …

Lexo më shumë »

3. Valenca, Potenciali i jonizimit, Afria për elektronin dhe Elektronegativiteti – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Fizika për Maturën Shtetërore

Valenca Valencë quajmë aftësinë e një atomi për të formuar lidhje kimike me atomet e tjerë. Matematikisht llogaritet me numrin e elektroneve të paciftëzuara që ka një atom në shtresën e tij të jashtme elektronike. Për çdo element, numri i grupit në sistemin periodik përfaqëson numrin maksimal të elektroneve në shtresën e jashtme dhe vlerën maksimale të valencës që mund …

Lexo më shumë »
12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)