fbpx
E Fundit

Tag Archives: takimii dy zanoreve

Drejtshkrimi – Projekt në Letërsi

 Ne kete detyre do te gjeni disa nga rregullat e drejtshkrimit. Perdorimi i apostrofit: Pas pjesëzës mohuese s’ (S’e gjeta dot fletoren.)​ Pas përemrit pyetës ç’ (ç’bëre dje?)​ Tek trajtat e bashkuara m’i dhe t’i (M’i jep librat)​ Kur trajtat e shkurtra bashkohen me pjesëzën e joveprores u (M’u mbyllën të gjitha dyert.)​ Kur pjesëza të e lidhores bashkohet me trajtë  të  shkurtër (T’ju flas pak fëmijëve.)​ Kur pjesëza do të e së  ardhmes bashkohet me trajtat e shkurtra. (Do t’i flas unë .)​ Kur pjesëza për të e formës së  pashtjelluar foljore bashkohet me trajta të  shkurtra (U afrua për t’i folur mësuesit)​ Nëpër poezi për të zëvendësuar ë-në (Porsi kanga e zogut t’verës​, Që  vall’zon n’blerim t’prillit)​ Takimi i dy bashketingelloreve: a) Kur takohet t-ja me sh-në, shkruhen të dyja bashkëtingëlloret:​ (i) begat+shëm= (i) begatshëm; i përbotshëm​ b) Kurtakohen s, t, z me h shkruhen dhe shqiptohen të dyja bashkëtingëlloret:​shathedhur; meshollë; gazhedhës ​ c)Kurtakohet s me sh, sh me h, sh me sh shkruhen dhe shqiptohen të dyja bashkëtingëlloret:​i kujdesshëm; i pjesshëm; shpeshherë; mishshitës ​ Takimi i dy zanoreve Në fjalët jo të parme (të prejardhura, të përbëra, të përngjitura)​ a) Kur takohen dy zanore të njëjta, ato shkruhen të dyja ​ i pa+aftë=i paaftë; i paafrueshëm; joorigjinal ​ b)Kurtakohet një zanore tjetër me zanoren ë, ë-ja nuk shkruhet​ bashkë+autor= bashkautor​ bashkë+atdhetar= bashkatdhetar Shkruhen dhe lexohen me ë te theksuar -Fjalët që  në  gegërisht shqiptohen me â hundore. ​    ~Rërë  (rânë )​ …

Lexo më shumë »
12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)