fbpx
E Fundit

Tag Archives: ciklopentan

19. Cikloalkanet – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Cikloalkanet Formula e përgjithshme e cikloalkaneve është CnH2n. Janë hidrokarbure të ngopura ciklike që përmbajnë karbone të hibridizimit sp3. Vetitë fiziko-kimiko të cikloalkaneve janë të ngjashme me ato të alkaneve. Emërtimi: Cikloalkanet e thjeshtë emërtohen si alkanet e thjeshtë me të njëjtin numër karbonesh duke i shtuar parashtesën –ciklo. Cikloalkanet e degëzuar ndjekin këto rregulla: 1. Numërtojmë ciklin në kahun …

Lexo më shumë »
12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)