fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Matura Shteterore – Llogarit pikët e tua

Në këtë faqe mund të llogarisni pikët e Maturës Shtetërore 2014.

Matura shteterore – Llogarit piket e matures shteterore sipas formules se sistemit te AKP dhe MAS.

Suksese!

Paketë informuese për formularin A2 2014
Njoftojmë të gjithë maturantët/kandidatët e Maturës Shtetërore 2014, të cilët do të plotësojnë formularin A2 të programeve të studimit preferenciale, për të marrë pjesë në garën për t’u shpallur fitues sipas parimit Meritë Preferencë se duhet të kryejnë veprimet e mëposhtme:

1. Së pari duhet të shkarkojnë nga faqja e Agjencisë Kombëtare të Provimeve (AKP) www.akp.gov.al te rubrika Njoftime -> Njoftime nga AKP -> Njoftim për aplikim me formlularin A2 -> Fatura për arketim për plotësimin e formularit A2 ose Matura Shtetërore -> Paketë informuese për  formularin A2 2014. Dhe më pas ta printojnë.

2. Pasi të printojnë këtë fature duhet të paraqiten pranë zyrave të Postës Shqiptare apo bankave të nivelit të dytë për të kryer pagesën e tarifës përkatëse prej 2000 lekësh.

3. Më pas të paraqiten në drejtorinë e shkollës ku kanë bërë aplikimin e formularit A1, apo A1Z dhe dorëzojnë mandat pagesën.

4. Pas dorëzimit të mandat pagesës, punonjësi i autorizuar nga drejtoria e shkollës hedh në sistemin informatik pikët/notën mesatare të tij.

Review Overview

Programi:

Vlerësimi:

A ju ka ndihmuar sadopak ky llogaritës pikësh? Nëse po, jepini 5 yje. Faleminderit!

User Rating: 4.08 ( 80 votes)

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)