fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Pasurite natyrore te trojeve shqiptare – Gjeografi

Pjese e projektit “Pasurite natyrore te trojeve shqiptare“:

Rendesia e ujit:

Uji eshte nje pasuri natyrore me vlera te medha kombetare. Ai ka perdorim te madh ne bujqesi, ne industri dhe per furnizimin e qendrave te banuara.
Pozita gjeografike ne brigjet e detit Adriatik dhe te detit Jon, kushtet klimatike, relievi i thyer, kryesisht kodrinoro-malor, perhapja e madhe e shkembinjve te pershkueshem nga uji dhe veprimtaria e njeriut kane kushtezuar pasurite e medha ujore dhe shumellojshmerine e tyre: dete, liqene, lumenj, perrenj dhe burime ujore.

Hidrografia:

 • Gjatësia e vijës kufitare të Republikës së Shqipërisë ne vijë bregdetare eshte 316 km , 48 km vijë ndarëse përmes lumenjve dhe 73 km përmes liqeneve. ​
 • Pozita gjeografike në brigjet e detit Adriatik dhe të detit Jon, kushtet klimaterike, relievi i thyer, kryesisht kodrinoro-malor, përhapja e madhe e shkëmbinjve të përshkueshëm nga uji dhe veprimtaria e njeriut kanë kushtëzuar pasuritë e mëdha ujore dhe shumëllojshmërinë e tyre: dete, liqene, lumenj, përrenj dhe burime ujore​
 • Deti Adriatik dhe deti Jon kane rendesi te madhe gjeografike dhe ekonomike. Ato ndikojne ne zbutjen e klimes. Ne ujerat e tyre gjuhet nje sasi e madhe peshku, kurse ne lagunat ne lagunat nxirret kripa. Keto dete i lidhin trevat shqiptare me shtetet e tjera.​
  Liqenet jane te shumta dhe te shumellojshme (tektonike, karstike ose nga tretja e gelqeroreve dhe e gjipseve, akullnajore dhe artificiale). Ato kane rendesi te madhe gjeografike, ekonomike dhe sidomos turistike.​​
 • Siperfaqja hidrografike eshte 43 305 km katrore, nga te cilat 28 550 jane brenda kufirit te saj.​

Detet:

 • Shqiperia laget nga: Deti Adriatik dhe Jon​
 • Bregdeti shqiptar ka një shtrirje të konsiderueshme me një gjatësi prej 450 km.​

Deti Jon:

 • Thellesia vjen e menjehereshme​
 • Interes te vecante paraqet Butrinti.

Deti Jon dhe brigjet e tij shqiptare

 • Ky det shtrihet midis pjeses jugore te gadishullit te Ballkanit dhe gadishullit Apenin. ​
 • Ai eshte deti me i thelle i Mesdheut 5121 m​
 • Brigjet shqiptare te ketij deti shtrihen nga gadishulli i Karaburunit den ne gjirin e Artes. Ai eshte i gjate rreth 270 km dhe ka tipare to ndryshme. ​
 • Pergjate tij ngrihen male, prandaj ky bregdet eshte kryesisht i Iarte e shkernbor. Ne kete bregdet plazhet jane te rralla dhe zallore. ​
 • Pamja terheqese, burimet e pastra, shkelqimi i diellit, ujerat e kaltra dhe te tejdukshme to detit u japin ketyre plazheve vlera te medha turistike.​

(Perpunuar nga materialet e Google dhe Wikipedia)

Review Overview

Projekti:

User Rating: 3.75 ( 13 votes)

Shihni dhe

Karakteristikat e qytetit të Gjirokastrës – Projekt në Gjeografi

 Gjirokastra Gjeografia Gjirokastra është e vendosur në faqen e Malit të Gjerë,në shpatet verilindore …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)