fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Trupi me masë 300 gram që lëviz me shpejtësi 10m/s godet një trup tjetër me masë 200 gram që lëviz me shpejtësi 5m/s. Të gjendet shpejtësia me të cilën lëviz trupi i dyte pas goditjes, nëse shpejtësia e trupit të parë është 5m/s. Nuk kemi fërkim.

Trupi me masë 300 gram që lëviz me shpejtësi 10m/s godet një trup tjetër me masë 200 gram që lëviz me shpejtësi 5m/s. Të gjendet shpejtësia me të cilën lëviz trupi i dyte pas goditjes, nëse shpejtësia e trupit të parë është 5m/s. Nuk kemi fërkim.

Shihni dhe

24. Eteret – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Eteret Eteret përmbajnë C, H, O. Janë izomerë strukturorë me alkoolet. Formula e përgjithshme e …

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)