fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Një trup me masë 5kg, lëviz nën veprimin e F si në figurë. Trupi gjatë 5sec ka përshkruar rrugën 25m. Koefic i fërkimit është 0.2.

Një trup me masë 5kg, lëviz nën veprimin e F si në figurë. Trupi gjatë 5sec ka përshkruar rrugën 25m. Koefic i fërkimit është 0.2.

Shihni dhe

24. Eteret – Teori, Formula dhe Ushtrime të Zgjidhura | Kimia për Maturën Shtetërore

Eteret Eteret përmbajnë C, H, O. Janë izomerë strukturorë me alkoolet. Formula e përgjithshme e …

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)