fbpx
E Fundit

 – Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK! (së bashku me Testet)

Bashkësitë dhe Numrat Realë – Formulat dhe Rregullat

Për bashkësinë mund të themi se:

 • është një grup elementësh.
 • kanë veti karakteristike e përbashkët
 • jepet me emërtim, përshkrim, diagramë, tabelë ose bosht.
  Bashkësia karakterizohet në mënyrë të vetme nga:
 • mjedisi
 • vetitë karakteristike

Barazimi i Bashkësive

A=B nëse cdo element i bashkësisë A është element i bashkësisë B dhe anasjelltas (pra cdo element i bashkësisë B është element i bashkësisë A).

Nënbashkësia

Bashkësia B quhet nënbashkësi e A nëse cdo element i bashkësisë B i përket bashkësisë A. Kjo shënohet:

$\mathnormal{B \subset A}$

Prerja e Bashkësive

Prerje të bashkësisë A dhe bashkësisë B, quhet bashkësia e përbërë prej elementëve të përbashkët të tyre:
 
\[ A \cap B = \{x \in E \ | \ x\in A \ \land \ x\in B\} \]

Bashkimi

Bashkim të bashkësive A dhe B, quhet bashkësia e përbërë prej elementëve të përbashkëta të tyre:
 
\[ A \cup B = \{ x \in E \ | \ x \in A \ \lor \ x \in B \} \]

Prodhimi Kartezian i dy bashkësive

Prodhim kartezian i bashkësisë A me bashkësinë B quhet bashkësia AxB e cifteve të rradhitura me koordinatë të parë nga A dhe me koordinatë të dytë nga B.
 
\[ A \times B = \{(x,y) \ | \ x \in A \ \land \ x \in B \} \]

Tipet e Bashkësive

 • Bashkësia N është Bashkësia e Numrave Natyrorë.
 • Bashkësia Z është Bashkësia e Numrave të Plotë.
 • Bashkësia Q është Bashkësia e Numrave Racionalë (e tipit m/n )
 • Bashkësia I është Bashkësia e Numrave Irracionalë (numrat e pa-
 • fundëm jo periodikë).
 • Bashkësia R Bashkësia e Numrave Realë.

 

DUHEN MBAJTUR MEND

 

Figure qe tregon Bashkesite dhe Numrat Reale

 

[lgc_column grid=”30″ tablet_grid=”30″ mobile_grid=”30″ last=”false”]

$N \subset Z$
$Z \subset Q$
$Q \subset R$
$I \subset R$

[/lgc_column] [lgc_column grid=”40″ tablet_grid=”40″ mobile_grid=”40″ last=”false”]$N \cap Z = N$
$Z \cap Q = Z$
$Q \cap R = Q$
$I \cap R = I$
$I \cap Q = \emptyset $

[/lgc_column]


[lgc_column grid=”30″ tablet_grid=”30″ mobile_grid=”30″ last=”false”]$N \cup Z = Z$
$Z \cup Q = Q$
$Q \cup R = R$
$I \cup R = R$

[/lgc_column]

Matja e Segmentit

Të matësh një segment [AB] do të thotë të marrësh një segment njësi u dhe të shohësh sa herë ky segment u përmbahet në segmentin [AB].

Intervali, Gjysmë-Intervali, Segmenti, Gjysmë-Segmenti

Për intervalin ]a;b[ mund të themi:
$A=\{x \in R \ | \ a<x<b\}$ 

Për gjysmë-intervalin ]a;b]:
$B=\{x \in R \ | \ a<x \leq b\}$ 

Për segmentin [a;b]:
$C=\{x \in R \ | \ a \leq x \leq b\}$ 

Për gjysmë-segmentin [a;b[:
$D=\{x \in R \ | \ a \leq x<b\}$

Shihni dhe

“Ekuacionet dhe Sistemet e Ekuacioneve” – Test Online me 10 Ushtrime

Këto ushtrime përmbledhin zbatimin e të gjitha koncepteve të nevojshme që Maturantët duhet të dinë …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

12Vite.com

– Kursi i plotë i “Matematikës” me 50 orë mësimore video të regjistruara, nga 5000 LEK, ju e përfitoni për 3500 LEK për ditët e mbetura para vitit të ri shkollor! (së bashku me testet)